" Kod Tadbir Urus Baik Pertubuhan juga merupakan salah satu mekanisme dalam meletakkan jabatan di landasan untuk merealisasikan matlamat jabatan, iaitu untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan pertubuhan yang sihat serta teratur dan tidak bercanggah dengan kehendak-kehendak keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak.  "-  Dato’ Mohammad Razin Bin Abdullah ,Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia      

Daftar Pertubuhan

Daftar Pertubuhan anda dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Negara-negara Rujukan

Negara-negara rujukan berkenaan dengan Kod Tadbir Urus Pertubuhan

Jumlah Berdaftar COGG

14

Pengumuman

  • Tiada pengumuman terkini.

mercy
integriti
kidney
Majlis Aids Malaysia
Majlis Pembangunan Masyarakat Negeri Perak
general-template.php do_action( 'get_footer', $name );

300-075   210-260   300-320   200-310   210-060   CISA  | 70-667  | VCP-510  | 70-681  | EX0-101  | 70-668  | SSCP   CAS-002   9L0-066   350-050   642-999   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   350-080   210-260   70-246   1Z0-144   3002   AWS-SYSOPS   70-347   PEGACPBA71V1   220-901   70-534   LX0-104   070-461   HP0-S42   1Z0-061   000-105   70-486   70-177   N10-006   500-260   640-692   70-980   CISM   VCP550   70-532   200-101   000-080   PR000041   2V0-621   70-411   352-001   70-480   70-461   ICBB   000-089   70-410   350-029   1Z0-060   2V0-620   210-065   70-463   70-483   CRISC   MB6-703   1z0-808   220-802   ITILFND   1Z0-804   LX0-103   MB2-704   210-060   101   200-310   640-911   200-120   EX300   300-209   1Z0-803   350-001   400-201   9L0-012   70-488   JN0-102   640-916   70-270   100-101   MB5-705   JK0-022   350-060   300-320   1z0-434   350-018   400-101   350-030   000-106   ADM-201   300-135   300-208   EX200   PMP   NSE4   1Z0-051   c2010-657   C_TFIN52_66   300-115   70-417   9A0-385   70-243   300-075   70-487   NS0-157   MB2-707   70-533   CAP   OG0-093   M70-101   300-070   102-400   JN0-360   SY0-401   000-017   300-206   CCA-500   70-412   2V0-621D   70-178   810-403   70-462   OG0-091   1V0-601   200-355   000-104   700-501   70-346   CISSP   300-101   1Y0-201   200-125   200-125   100-105   100-105   C_HANASUP_1  | C_PXSUP_90  | C_TAW12_70  | C_TB1200_07  | C_THR12_65  | C-TADM51-70  | C_A1FIN_10  | C_BOBIP_41  | C_BOCR_08  | C_BODI_20  | C_BOE_30  | C_BOSUP_90  | C_TSCM62_65  | C_TSCM62_66  | C_TSCM66_66  | C_TAW12_731  | C_FSUTIL_60  | C_TERP10_66  | C_TAW12_740  | C_TBIT44_73  | C_TBIT44_731  | C_HANATEC142  | P_HCMTM_64  | C_HANAIMP142  | C_HANASUP  | C_BOWI_41  |