1. Memastikan program yang dirancang selari dengan objektif pertubuhan.
  1. Sentiasa peka terhadap dasar , polisi dan inisiatif semasa yang berkaitan dengan pertubuhan.
  1. Mempunyai pelan transisi (transition plan) yang lengkap dan telus bagi memastikan kelangsungan pertubuhan.
  1. Kejayaan dan pengiktirafan pertubuhan dihebahkan kepada umum.
Memastikan Matlamat Pertubuhan Tercapai