Ikrar Intergriti Pertubuhan

Kami sebagai sebuah persatuan yang berdaftar di Malaysia dengan rela hati berikar untuk melaksanakan tadbir urus persatuan dengan ketelusan dan penuh berintegriti ,melalui tindakan berikut :

ikrar

 

Ikrar integriti pertubuhan adalah tindakan secara sukarela sesebuah pertubuhan sebelum mengisytiharkan bahawa tadbir urus  dijalankan dengan penuh integriti, telus serta  semua transaksi yang berlaku adalah mengikut kehendak undang-undang dan peraturan semasa.

 

 

 

Ikrar Integriti