" Kod Tadbir Urus Baik Pertubuhan juga merupakan salah satu mekanisme dalam meletakkan jabatan di landasan untuk merealisasikan matlamat jabatan, iaitu untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan pertubuhan yang sihat serta teratur dan tidak bercanggah dengan kehendak-kehendak keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak. "- Dato’ Mohammad Razin Bin Abdullah ,Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Daftar Pertubuhan

Daftar Pertubuhan anda dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Negara-negara Rujukan

Negara-negara rujukan berkenaan dengan Kod Tadbir Urus Pertubuhan

Jumlah Berdaftar COGG

44

Pengumuman

  • Tiada pengumuman baru.

mercy
integriti
kidney
Majlis Aids Malaysia
Majlis Pembangunan Masyarakat Negeri Perak