Borang Maklumbalas
Tarikh: 10/6/2020

Adakah anda berpuas hati dengan perkara-perkara berikut:
1. Perkhidmatan Yang Efisien

Cemerlang
Baik
Memuaskan
Tidak Memuaskan
2. Penerangan/ Panduan Jelas

Cemerlang
Baik
Memuaskan
Tidak Memuaskan
3. Layanan Kakitangans

Cemerlang
Baik
Memuaskan
Tidak Memuaskan
4. Persekitaran Pejabat

Cemerlang
Baik
Memuaskan
Tidak Memuaskan
5. Masa Menunggu

Cemerlang
Baik
Memuaskan
Tidak Memuaskan
6. Tahap Kepuasan Berurusan

Cemerlang
Baik
Memuaskan
Tidak Memuaskan